Rubriek “de Verbeelding” in het NHD

 

In het Noordhollands Dagblad van 27 juni jl is ons ontwerp voor de Fordgarage aan het Keern in Hoorn gepubliceerd. Met deze schets brengen wij de potentie van de locatie in beeld. Door de spoorlijn onder de grond te leggen ontstaat er ruimte voor een plein voor het publiek.


De geweldige locatie van de Fordgarage is de aanleiding voor het ontwerp. De locatie heeft de potentie het visitekaartje van Hoorn te worden. Hier komt men de stad binnen, zowel met de trein als met de auto. Het historische centrum is op loopafstand.
Een eerste uitgangspunt voor het ontwerp is de spoorlijn (nu een grote barrière) onder de grond te plaatsen. Hierdoor wordt het Keern (de toegang tot de stad) een stuk prettiger en efficiënter. In Delft is dit recentelijk gedaan en heeft geleid tot een substantiële kwaliteitsverbetering van de stad. De barrière wordt weggenomen en er ontstaat ruimte voor landschap en publiek gebruik.
Het tweede uitgangspunt is dat deze plek een mooi gebouw verdient. Een landmark om de Poort van Hoorn te benadrukken, een gebouw van en voor de stad. Geen toren als landmark, maar lage bebouwing met een vriendelijke uitstraling. Dit past goed bij Hoorn!
De diversiteit in hoogtes zorgt voor een geleidelijke schaalovergang van binnenstedelijke laagbouw naar hogere bebouwing aan de rand van Hoorn. Door de diverse hoogtes van het gebouw en de verdraaiing in het volume ontstaan veel terrassen. Deze begroeide terrassen zijn prettig voor de gebruikers en verbeelden de duurzaamheid ambities van de gemeente.
Het derde uitgangspunt is een plein voor het publiek. Het plein ontstaat daar waar het Keern afbuigt naar het station en de twee zijden van het gebouw. De plint van het gebouw heeft hier een sterke relatie met het plein. Door horeca met terrassen en andere publieke functies toe te voegen zal het een levendig plein worden.
Het verlagen van de spoorlijn voegt tevens wat toe aan het publieke plein. Door boven de spoorlijn een kleine gracht te graven, met een kade met bomen en zitmogelijkheden wordt het plein verlengd en wordt het onderdeel van een groter publiek landschap.
Het ontwerp resulteert in een landschappelijke poort naar Hoorn. Het visitekaartje voor de stad.


De publicatie bestaat uit een impressie van ons en één van Henk Luttje. Interessant is hoe beide visies uiteen lopen en tegelijk de potentie van de locatie erkennen.
Hieronder is het volledige artikel te lezen.