Oplevering KSWI Zwaag

 

Begin juli is het Kleinschalig Wooninitiatief voor gehandicapten opgeleverd. Als bureau hebben wij de familie Grooteman vanaf de eerste conceptvorming t/m de uitvoering begeleid bij het verwezenlijken van hun droom. Een permanente thuis voor hun twee gehandicapte kinderen in combinatie met negen andere wooneenheden voor mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
  
Voor meer informatie over het initiatief kunt u berecht op de website: huizegrooteman.nl
Meer informatie over het ontwerp: Project KSWI Zwaag
Ook hebben wij een ontwerp voor de inrichting van de tuin gemaakt.