1/9
 

Green Boulevard

Rotterdam 2007

Daktuin
Healing design
Zonnewarmte
Zorg architectuur


Het ontwerp voor een voetgangersbrug tussen twee ziekenhuizen kenmerkt zich als een ‘green boulevard’ waar patienten en bezoekers tot rust kunnen komen voor of na een operatie. Licht, lucht en ruimte zijn belangrijke kwaliteiten, maar ook het gebruik van planten heeft veel invloed op de behaaglijkheid. De boulevard vertrekt vanuit het eerste gebouw over het dak – dat als daktuin is ingericht – naar het tweede deel van het ziekenhuis.

KSWI Zwaag

Kleinschalig wooninitiatief voor gehandicapten


Opvanghuis Suriname

Een opvanghuis voor weeskinderen in Suriname